ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מזכה את המבוטח בפיצוי כספי חד פעמי. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות בדיקות מתאימות על ידי רופא מומחה בתחומו, בכפוף לתנאי הפוליסה.

ביטוח מחלות קשות משלים את ביטוח הבריאות הרגיל, בכך שהוא משלם את סכום הבטוח בעת אבחון המחלה ואינו מתנה זאת כהחזר הוצאות, או ככיסוי של טיפול כלשהו שהמבוטח עבר.

בעת רכישת הפוליסה המבוטח קובע את סכום הביטוח.

ישנו שוני בין חברות הביטוח, ובין הפוליסות ביחס לרשימת המחלות הקשות המופיעות בהן, אולם רשימת המחלות הבאה חייבת להיכלל בפוליסה:

  • סרטן

  • שבץ מוחי

  • טרשת נפוצה

  • התקף לב

  • ניתוחי מסתמי לב

  • ניתוחי מעקפי לב

  • ניתוחי אבי העורקים

  • קרדיומיופטיה

Related Projects