ביטוח למקרה פטירה

ביטוח למקרה פטירה

 

בביטוח מנהלים- המבוטח רוכש סכום ביטוח למקרה פטירה, וקובע מי יהיו המוטבים להם ישולם סכום זה במקרה פטירתו.

הסכום ישולם כסכום חד פעמי, אם כי ישנן כיסויים ספציפיים המעניקים קצבה חודשית

.בקרן הפנסיה- העמית מבוטח בפנסית שארים. זוהי קצבה חודשית המשולמת לשאריו החוקיים של המבוטח ונועדה לספק למשפחה מקורות מחיה, במידה ואדם הולך לעולמו.

אולם, לא פעם חברת הביטוח דוחה את התביעה. הסיבות לדחייה יכולות בשל אשם תורם בגרימת הנזק, האירוע שנגרם אינו מכוסה בפוליסה, אם בשל טענה כי הפוליסה כבר אינה בתוקף וכיוצ”ב.
במקרה כזה, ניתן לפנות אל בית המשפט ולהגיש תביעה כנגד חברת הביטוח. כדאי להגיש את התביעה בהקדם, משום שהתיישנות במקרה זה חלה אחרי שלוש שנים בלבד. לאחר מכן כבר לא ניתן לתבוע.

עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר.

Related Projects