ביטוח אובדן כושר עבודה / פנסית נכות

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ומי זכאי לקבל את הביטוח  ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק כיסוי ביטוחי למבוטח אשר עקב […]

Read more ›
ביטוח פנסיוני

התפטרתי מעבודה מה קורה לביטוח הפנסיוני וכספי הפיצויים שלי לקוחות רבים מבקשים לברר מה זכאותם במקרה של התפטרות, ומה היה […]

Read more ›
ביטוח סיעודי

כל מה שאתם חייבים לדעת על ביטוח סיעודי? מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי […]

Read more ›
ביטוח למקרה פטירה

  בביטוח מנהלים- המבוטח רוכש סכום ביטוח למקרה פטירה, וקובע מי יהיו המוטבים להם ישולם סכום זה במקרה פטירתו. הסכום […]

Read more ›
ביטוח מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מזכה את המבוטח בפיצוי כספי חד פעמי. התנאים לקבלת הפיצוי הם אבחון חד משמעי של המחלה, באמצעות […]

Read more ›